Sukces naszej kancelarii w Trybunale Konstytucyjnym!

Sukces naszej kancelarii w Trybunale Konstytucyjnym!

Dwie instancje, Naczelny Sąd Administracyjny i ostatecznie Trybunał Konstytucyjny, który potwierdził, że przepis przez nas wskazany jest niezgodny z konstytucją.

 

18 kwietnia tego roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej naszej Klientki reprezentowanej przez Mecenas Martę Jaskułowską. Skarga dotyczyła uniemożliwienia stwierdzenia wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem prawa. Trybunał jednomyślnie orzekł, przychylając się tym samym do skargi, że art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie, w jakim uniemożliwia stwierdzenie wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem prawa, jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2).

Radość wynikająca z rozpatrzenia przez Trybunał naszej skargi konstytucyjnej jest tym większa, im statystycznie mniejsze szanse na dostanie się przed oblicze Trybunału. Jak wskazują statystyki, do Trybunału w samym 2017 roku do wstępnej kontroli wpłynęły aż 243 sprawy, a do kontroli merytorycznej tylko 77 spraw. Po kontroli wstępnej jedynie 32 skargi konstytucyjne zostały przeznaczone do rozpoznania merytorycznego (1).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wyroku na stronie http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/10560-brak-mozliwosci-wzruszenia-ostatecznej-decyzji-o-zatwierdzeniu-projektu-scalenia-lub-wymiany-grunt/

 

(1) http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/statystyka/

foto: Adrian Grycuk CC BY-SA 3.0 pl

Sukces naszej kancelarii w Trybunale Konstytucyjnym!

Sukces naszej kancelarii w Trybunale Konstytucyjnym!

Dwie instancje, Naczelny Sąd Administracyjny i ostatecznie Trybunał Konstytucyjny, który potwierdził, że przepis przez nas wskazany jest niezgodny z Konstytucją.

18 kwietnia tego roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej naszej Klientki reprezentowanej przez Mecenas Martę Jaskułowską. Skarga dotyczyła uniemożliwienia stwierdzenia wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem prawa. Trybunał jednomyślnie orzekł, przychylając się tym samym do skargi, że art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie, w jakim uniemożliwia stwierdzenie wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem prawa, jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2).

Radość wynikająca z rozpatrzenia przez Trybunał naszej skargi konstytucyjnej jest tym większa, im statystycznie mniejsze szanse na dostanie się przed oblicze Trybunału. Jak wskazują statystyki, do Trybunału w samym 2017 roku do wstępnej kontroli wpłynęły aż 243 sprawy, a do kontroli merytorycznej tylko 77 spraw. Po kontroli wstępnej jedynie 32 skargi konstytucyjne zostały przeznaczone do rozpoznania merytorycznego (1).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wyroku na stronie https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/10560-brak-mozliwosci-wzruszenia-ostatecznej-decyzji-o-zatwierdzeniu-projektu-scalenia-lub-wymiany-grunt/