Jakie prawa przysługują pracownikowi, gdy temperatura przekracza 25°C?

Jakie prawa przysługują pracownikowi, gdy temperatura przekracza 25°C?

Lato kalendarzowe coraz bliżej, jednak nie trudno zauważyć, że wiosenne dni przepełnione były słoneczną i upalną pogodą. Okres upałów może niektórym sprawiać wiele radości, szczególnie podczas urlopu. Co jednak z pracownikami, którzy mimo bardzo wysokiej temperatury, muszą wypełniać swoje obowiązki służbowe? Czy przysługuje im jakaś szczególna ochrona?

Odpowiedź jest twierdząca. Na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy. Dlatego powinien zapewnić pracownikom komfort termiczny, a może uczynić to w wybrany przez siebie sposób. Wielu pracodawców decyduje się na zamontowanie w miejscu pracy rolet czy żaluzji, wiatraków, wentylatorów, a coraz częściej klimatyzacji.

Zgodnie z art. 232 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Zgodnie z tym przepisem, jak również w myśl rozporządzenia Rady Ministrów pracodawca zapewnia napoje zatrudnionym pracownikom m.in.:
1) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25
°C;
2) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje w takiej ilości, aby  zaspokoić ich potrzeby. Co więcej – powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej, nie tylko podczas przerwy.