Prawo i nieruchomości

Już od czasu studiów prawniczych na początku lat 2000, adwokat Marta Jaskułowska obsługuje zarządców i właścicieli nieruchomości.

Od ponad ośmiu lat jej pięcioosobowa kancelaria wspiera inwestorów indywidualnych, agencje nieruchomości i deweloperów.

Nasze specjalizacje:

Audyt nieruchomości

przed zakupem nieruchomości warto dokładnie sprawdzić jej stan prawny, by dowiedzieć się, czy nie jest ona niczym obciążona, czy struktura właścicielska na pewno jest jasna lub czy nie jest ona przedmiotem postępowania egzekucyjnego.

Nabycie własności lub udziałów

istnieje wiele różnych metod nabycia własności nieruchomości lub jej części (udziału we własności). Profesjonalna obsługa prawna pozwoli uniknąć nieprzyjemności oraz trudności związanych z procesem nabycia oraz przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Najem

dobrze skonstruowana umowa najmu skutecznie chroni interesy właściciela nieruchomości oraz najemcy. Pozwala również uniknąć sporów związanych z niejasnymi lub niedopuszczalnymi postanowieniami umownymi.

Eksmisje i czynsze

w przypadku lokatorów, niewywiązujących się ze swoich obowiązków względem wynajmującego, istotne jest szybkie i skuteczne wyegzekwowanie należności lub uzyskanie wyroku uprawniającego do przymusowego opuszczenia zajmowanego bezprawnie lokalu.

Łączenie i podział nieruchomości

dla procesu inwestycyjnego lub innych indywidualnych potrzeb właściciela często korzystne jest wyodrębnienie kilku działek, z których niezależnie od siebie będą mogły korzystać różne osoby. Jednocześnie przy sukcesywnym nabywaniu nieruchomości warto zastanowić się nad ich scaleniem w jedną działkę – przynosi to zauważalne korzyści administracyjne i techniczne.

Znoszenie współwłasności

choć między współwłaścicielami zdarzają się kłótnie, to nie ma jednak sytuacji bez wyjścia – w przypadku braku możliwości porozumienia możliwe jest zniesienie współwłasności, w której Sąd przyzna nieruchomość na rzecz określonej osoby, nakaże sprzedaż jej w drodze licytacji lub podzieli ją między dotychczasowych współwłaścicieli.

Służebności

 jest to rozwiązanie, które w sposób nieuciążliwy dla stron umożliwia im pełne korzystanie ze swoich nieruchomości – w tym pozwala na doprowadzenie różnych mediów, uregulowanie wjazdu czy innego rodzaju instalacji.

Zasiedzenia

niejednokrotnie zdarza się, iż użytkowana od lat nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny lub jej właściciele są nieznani. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem może okazać się wniosek o zasiedzenie.

Jak możemy pomóc?