Z uwagi na postępujący proces „odmrażania” życia społecznego oraz gospodarczego, pragniemy Państwa poinformować, że nasz zespół wraca do stałej pracy w siedzibie kancelarii.
Z tego też względu, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, od 1 czerwca 2020 roku wprowadzamy w ograniczonym zakresie możliwość umawiania spotkań z Panią mecenas bezpośrednio w siedzibie kancelarii.
Jednakże w trosce o Państwa i nasze zdrowie, preferowanym sposobem komunikacji pozostają do odwołania spotkania online- dla Państwa wygody także w siedzibie kancelarii, w wydzielonym pomieszczeniu.

Zastrzegamy, że porady będą udzielane bezpośrednio jedynie w szczególnych wypadkach.

Poniżej przedstawiamy Państwu zbiór zasad, których przestrzeganie jest warunkiem umówienia spotkania w siedzibie kancelarii.

Zasady odbywania spotkań w kancelarii:

– Porady w siedzibie kancelarii przeznaczone są dla osób zdrowych, niemających objawów chorobowych (kaszel, gorączka), nieodbywających kwarantanny oraz nieposiadających w ciągu ostatniego miesiąca kontaktu z osobami mającymi objawy chorobowe bądź objętymi kwarantanną.

– Przed spotkaniem prosimy o dokonanie pomiaru temperatury- w razie wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, prosimy o kontakt- dostosujemy nowy termin spotkania bądź przeprowadzimy poradę w trybie online.

– Warunkiem koniecznym do przyjęcia przez Panią mecenas jest posiadanie maski bądź przyłbicy- rękawiczki nie są wymagane, gdyż przed spotkaniem ręce klientów są każdorazowo dezynfekowane przez pracowników kancelarii.

– Prosimy o zabranie ze sobą torby jednorazowej, którą będą mogli Państwo wyrzucić po spotkaniu- torba jest przeznaczona na Państwa rzeczy osobiste typu torebka, okrycie wierzchnie, aby zminimalizować potencjalne ryzyko osadzenia się wirusa na Państwa rzeczach.

– Przed każdym spotkaniem gabinet Pani mecenas jest dokładnie wietrzony oraz dezynfekowany.

– Prosimy o przychodzenie zgodnie z umówioną godziną- przyjście przed czasem (powyżej 10 minut) może spowodować odmowę wpuszczenia do siedziby kancelarii przez pracownika.

– Przyjście na spotkanie równoważne jest ze złożeniem oświadczenia woli o braku przeciwwskazań medycznych oraz prawnych co do możliwości odbycia spotkania. W razie wątpliwości co do Państwa stanu zdrowia, zastrzegamy sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb.